بیوگرافی کامل جهانگیر

متن کامل بیوگرافی جهانگیر

« جهانگیر» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «آخرین نبرد»، «شوخی نکن دلخور می‌شم»، «جدال به‌خاطر عشق»، «چهارراه حوادث»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «فرار از حجله» به عنوان «بازیگر»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جهانگیر

« جهانگیر» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «آخرین نبرد»، «شوخی نکن دلخور می‌شم»، «جدال به‌خاطر عشق»، «چهارراه حوادث»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «فرار از حجله» به عنوان «بازیگر»، «متصدی برق» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جهانگیر