بیوگرافی کامل خوشرو

متن کامل بیوگرافی خوشرو

« خوشرو» در آثاری همچون «برادرکشی»، «کوچ»، «بت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خوشرو

« خوشرو» در آثاری همچون «برادرکشی»، «کوچ»، «بت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1357
7.0
1356
7.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خوشرو