برادرکشی (1358)

92 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1358/12/05
کارگردان: ایرج قادری
سوپر استارها: ایرج قادری ، بهمن مفید

پدر غلام سال‌ها پیش پسر اسد را کشته و به زندان افتاده است. «اسد» کینه‌ای خونین را دامن می‌زند. «سام»(رضا طاهری) برادر غلام به دختر اسد«بلقیس»(فرزانه داوری) دل می‌بندد. پدر غلام از زندان سفارش می‌دهد که سام برای خون‌خواهی برادر دیگرشان روبه‌روی «رضا»(بهمن مفید) پسر اسد قرار بگیرد. کشمکش میان دو خانواده از یک طرف و علاقه‌ی سام و بلقیس به یکدیگر از طرف دیگر زمینه‌ساز تغییراتی در زندگی آن‌ها می‌شود.

پدر غلام سال‌ها پیش پسر اسد را کشته و به زندان افتاده است. «اسد» کینه‌ای خونین را دامن می‌زند. «سام»(رضا طاهری) برادر غلام به دختر اسد«بلقیس»(فرزانه داوری) دل می‌بندد. پدر غلام از زندان سفارش می‌دهد که سام برای خون‌خواهی برادر دیگرشان روبه‌روی «رضا»(بهمن مفید) پسر اسد قرار بگیرد. کشمکش میان دو خانواده از یک طرف و علاقه‌ی سام و بلقیس به یکدیگر از طرف دیگر زمینه‌ساز تغییراتی در زندگی آن‌ها می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم برادرکشی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

پدر غلام سال‌ها پیش پسر اسد را کشته و به زندان افتاده است. «اسد» کینه‌ای خونین را دامن می‌زند. «سام»(رضا طاهری) برادر غلام به دختر اسد«بلقیس»(فرزانه داوری) دل می‌بندد. پدر غلام از زندان سفارش می‌دهد که سام برای خون‌خواهی برادر دیگرشان روبه‌روی «رضا»(بهمن مفید) پسر اسد قرار بگیرد. کشمکش میان دو خانواده از یک طرف و علاقه‌ی سام و بلقیس به یکدیگر از طرف دیگر زمینه‌ساز تغییراتی در زندگی آن‌ها می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل برادرکشی