بیوگرافی کامل همایون دانایی

متن کامل بیوگرافی همایون دانایی

«همایون دانایی» در آثاری همچون «دایره مینا»، «پستچی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی همایون دانایی

«همایون دانایی» در آثاری همچون «دایره مینا»، «پستچی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.7
1357
7.7
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های همایون دانایی

آخرین مشارکت های کاربران