بیوگرافی کامل ایرج رستمی

متن کامل بیوگرافی ایرج رستمی

«ایرج رستمی» در آثاری همچون «فرشته نجات»، «معرکه»، «مرد هزار لبخند»، «احساس داغ»، «مردافکن»، «آفتاب مهتاب»، «سفر پرماجرا»، «کاسب‌های محل»، «قاتلین هم میگریند»، «قمارباز»، «شعله‌های خشم»، «دروازه تقدیر»، «کلید بهشت» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ایرج رستمی

«ایرج رستمی» در آثاری همچون «فرشته نجات»، «معرکه»، «مرد هزار لبخند»، «احساس داغ»، «مردافکن»، «آفتاب مهتاب»، «سفر پرماجرا»، «کاسب‌های محل»، «قاتلین هم میگریند»، «قمارباز»، «شعله‌های خشم»، «دروازه تقدیر»، «کلید بهشت» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ایرج رستمی