آفتاب مهتاب (1349)

94 دقیقه
تاریخ اکران: 1349/02/23
کارگردان: حسین مدنی

سایر اطلاعات فیلم آفتاب مهتاب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آفتاب مهتاب

آخرین مشارکت های کاربران