بیوگرافی کامل عین الله (ع) صفوری

متن کامل بیوگرافی عین الله (ع) صفوری

«عین الله (ع) صفوری» در آثاری همچون «سرایدار(خواب‌نامه رحمان)»، «گوزن‌ها»، «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «بدکاران»، «دشنه»، «کاکو»، «عشق کولی»، «کلام حق»، «غول»، «ناخدا»، «صادق‌کرده»، «خوشگل محله»، «دختر ظالم بلا»، «روسپی»، «رابطه»، «سه جوانمرد»، «ولگردها»، «باباخالدار» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عین الله (ع) صفوری

«عین الله (ع) صفوری» در آثاری همچون «سرایدار(خواب‌نامه رحمان)»، «گوزن‌ها»، «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «بدکاران»، «دشنه»، «کاکو»، «عشق کولی»، «کلام حق»، «غول»، «ناخدا»، «صادق‌کرده»، «خوشگل محله»، «دختر ظالم بلا»، «روسپی»، «رابطه»، «سه جوانمرد»، «ولگردها»، «باباخالدار» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1355
7.7
1353
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1356
7.0
1355
7.7
1353
0.0
1352
6.9
1351
0.0
1350
7.0
1348
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1356
0.0
1352
0.0
1352
5.5
1351
0.0
1350
7.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1346
0.0
1346
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1354
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عین الله (ع) صفوری

آخرین مشارکت های کاربران