بیوگرافی کامل محبوبه

متن کامل بیوگرافی محبوبه

« محبوبه» در آثاری همچون «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «بوی گندم»، «دیوار شیشه‌ای»، «نعره طوفان»، «باباکوهی»، «قصر زرین»، «نعره گرگ‌ها»، «هنگامه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محبوبه

« محبوبه» در آثاری همچون «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «بوی گندم»، «دیوار شیشه‌ای»، «نعره طوفان»، «باباکوهی»، «قصر زرین»، «نعره گرگ‌ها»، «هنگامه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محبوبه