بیوگرافی کامل مینا

متن کامل بیوگرافی مینا

« مینا» در آثاری همچون «از فریاد تا ترور»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «بلند پرواز»، «دختر فال‌گیر»، «خوشگله»، «آبشار طلا»، «سه تا جاهل»، «دیوار شیشه‌ای»، «احمد چکمه‌ای»، «آفتاب مهتاب»، «دختر ظالم بلا»، «آیینه زمان»، «عقاب طلایی»، «چوب خدا»، «رابطه»، «بازی خطرناک»، «مالک دوزخ»، «سه فراری»، «نعره گرگ‌ها»، «شهر آشوب»، «دزد سیاه‌پوش»، «جهنم سفید»، «گرداب گناه»، «گردش روزگار»، «پنجه آهنین»، «دنیای پوشالی»، «کوه‌زاد»، «ولگردها»، «فراری»، «مرد و نامرد»، «مرد سرگردان»، «ولگردان ساحل»، «میلیونر فراری»، «عصیان»، «زبون بسته»، «آقای قرن بیستم»، «مهتاب خونین»، «خانه شیاطین»، «شب‌های معبد»، «سرنوشت در را می‌کوبد»، «گرداب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مینا

« مینا» در آثاری همچون «از فریاد تا ترور»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «بلند پرواز»، «دختر فال‌گیر»، «خوشگله»، «آبشار طلا»، «سه تا جاهل»، «دیوار شیشه‌ای»، «احمد چکمه‌ای»، «آفتاب مهتاب»، «دختر ظالم بلا»، «آیینه زمان»، «عقاب طلایی»، «چوب خدا»، «رابطه»، «بازی خطرناک»، «مالک دوزخ»، «سه فراری»، «نعره گرگ‌ها»، «شهر آشوب»، «دزد سیاه‌پوش»، «جهنم سفید»، «گرداب گناه»، «گردش روزگار»، «پنجه آهنین»، «دنیای پوشالی»، «کوه‌زاد»، «ولگردها»، «فراری»، «مرد و نامرد»، «مرد سرگردان»، «ولگردان ساحل»، «میلیونر فراری»، «عصیان»، «زبون بسته»، «آقای قرن بیستم»، «مهتاب خونین»، «خانه شیاطین»، «شب‌های معبد»، «سرنوشت در را می‌کوبد»، «گرداب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مینا