بیوگرافی کامل نوبهار

متن کامل بیوگرافی نوبهار

« نوبهار» در آثاری همچون «کنیز»، «شیخ‌صالح»، «ناخدا»، «بارگاه شیطان»، «حسن‌کچل»، «پهلوان پهلوانان»، «دلاور دوران»، «مرد روز»، «گل‌آقا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نوبهار

« نوبهار» در آثاری همچون «کنیز»، «شیخ‌صالح»، «ناخدا»، «بارگاه شیطان»، «حسن‌کچل»، «پهلوان پهلوانان»، «دلاور دوران»، «مرد روز»، «گل‌آقا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نوبهار