بیوگرافی کامل ماریا تهرانچی

متن کامل بیوگرافی ماریا تهرانچی

«ماریا تهرانچی» در آثاری همچون «ایستگاه اتمسفر»، «جدایی نادر از سیمین»، «تردید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ماریا تهرانچی

«ماریا تهرانچی» در آثاری همچون «ایستگاه اتمسفر»، «جدایی نادر از سیمین»، «تردید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
7.1
1389
6.8
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ماریا تهرانچی

آخرین مشارکت های کاربران