بیوگرافی کامل عباس میره‌جینی

متن کامل بیوگرافی عباس میره‌جینی

«عباس میره‌جینی» در آثاری همچون «فرار از اردو» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس میره‌جینی

«عباس میره‌جینی» در آثاری همچون «فرار از اردو» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس میره‌جینی

آخرین مشارکت های کاربران