بیوگرافی کامل مجید پتکی

متن کامل بیوگرافی مجید پتکی

«مجید پتکی» در آثاری همچون «گذر از مه»، «لباس شخصی»، «23 نفر»، «لیلاج»، «زندگی از نو»، «کوبار»، «دلدادگان»، «آرماندو»، «فصل شکار»، «پایان رویاها»، «لرد»، «زمانی دیگر»، «قول»، «سکوت رعنا»، «نقطه صفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید پتکی

«مجید پتکی» در آثاری همچون «گذر از مه»، «لباس شخصی»، «23 نفر»، «لیلاج»، «زندگی از نو»، «کوبار»، «دلدادگان»، «آرماندو»، «فصل شکار»، «پایان رویاها»، «لرد»، «زمانی دیگر»، «قول»، «سکوت رعنا»، «نقطه صفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید پتکی