بیوگرافی کامل کریم اسکویی

متن کامل بیوگرافی کریم اسکویی

«کریم اسکویی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کریم اسکویی

«کریم اسکویی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کریم اسکویی

آخرین مشارکت های کاربران