بیوگرافی کامل عباس امیرحسینی

متن کامل بیوگرافی عباس امیرحسینی

«عباس امیرحسینی» در آثاری همچون «خانه خلوت»، «زرد قناری»، «خارج از محدوده»، «محموله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس امیرحسینی

«عباس امیرحسینی» در آثاری همچون «خانه خلوت»، «زرد قناری»، «خارج از محدوده»، «محموله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1370
7.0
1367
5.7
1366
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس امیرحسینی

آخرین مشارکت های کاربران