محموله (1367)

116 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1367/10/14
کارگردان: سیروس الوند

علی دانش باستان‌شناس وزارت فرهنگ و هنر در یک عملیات حفاری به مجموعه‌ای به قدمت سه هزار سال دست می‌یابد که ارزش هنگفتی دارد. دانش موضوع کشف را به اطلاع جراید می‌رساند. این در حالی‌ست که رؤسای وزارتخانه و تیمسار عضدی و دلالی به نام نصرت، در پی دست‌یابی به مجموعه هستند.

علی دانش باستان‌شناس وزارت فرهنگ و هنر در یک عملیات حفاری به مجموعه‌ای به قدمت سه هزار سال دست می‌یابد که ارزش هنگفتی دارد. دانش موضوع کشف را به اطلاع جراید می‌رساند. این در حالی‌ست که رؤسای وزارتخانه و تیمسار عضدی و دلالی به نام نصرت، در پی دست‌یابی به مجموعه هستند.

سایر اطلاعات فیلم محموله

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

116 دقیقه

داستان

علی دانش باستان‌شناس وزارت فرهنگ و هنر در یک عملیات حفاری به مجموعه‌ای به قدمت سه هزار سال دست می‌یابد که ارزش هنگفتی دارد. دانش موضوع کشف را به اطلاع جراید می‌رساند. این در حالی‌ست که رؤسای وزارتخانه و تیمسار عضدی و دلالی به نام نصرت، در پی دست‌یابی به مجموعه هستند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل محموله