بیوگرافی کامل احمد رضایی

متن کامل بیوگرافی احمد رضایی

«احمد رضایی» در آثاری همچون «سفر»، «ارثیه»، «فرید میگه ساعت 8»، «صلاح‌الدین ایوبی»، «فصل فراموشی فریبا»، «باد و شقایق»، «کیمیا و خاک»، «شب دهم»، «عروس حلبچه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «طراح چهره‌پردازی»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تهیه»، «امور مالی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد رضایی

«احمد رضایی» در آثاری همچون «سفر»، «ارثیه»، «فرید میگه ساعت 8»، «صلاح‌الدین ایوبی»، «فصل فراموشی فریبا»، «باد و شقایق»، «کیمیا و خاک»، «شب دهم»، «عروس حلبچه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «طراح چهره‌پردازی»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تهیه»، «امور مالی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1373
7.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد رضایی