بیوگرافی کامل ابراهیم حسنی

متن کامل بیوگرافی ابراهیم حسنی

«ابراهیم حسنی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم حسنی

«ابراهیم حسنی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم حسنی

آخرین مشارکت های کاربران