بیوگرافی کامل فریبرز سمندرپور

متن کامل بیوگرافی فریبرز سمندرپور

«فریبرز سمندرپور» در آثاری همچون «آبی مثل دریا»، «پروانه طلایی»، «جای امن»، «انفجار در اتاق عمل»، «مزدوران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبرز سمندرپور

«فریبرز سمندرپور» در آثاری همچون «آبی مثل دریا»، «پروانه طلایی»، «جای امن»، «انفجار در اتاق عمل»، «مزدوران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1381
0.0
1375
7.0
1372
0.0
1370
0.0
1365
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبرز سمندرپور

آخرین مشارکت های کاربران