تاریخ اکران: 1366/09/11

«هاشم» شکنجه‌گر ساواک با «عبدالله» که زندانی سیاسی است هم‌سلول می‌شوند. معاشرت این دو با یکدیگر بر هاشم تاثیر می گذارد و او را دگرگون می‌کند. پس از مدتی عبدالله اعدام و هاشم از زندان آزاد می شود. او به زادگاهش می رود و می‌بیند که برادرش «ابراهیم» توسط عوامل «بیوک‌خان» به دام اعتیاد افتاده است. او با تاثیرپذیری از عبدالله سعی در نجات خانواده ی خود دارد و همین امر او را دچار دردسرهای عظیمی می‌کند.

«هاشم» شکنجه‌گر ساواک با «عبدالله» که زندانی سیاسی است هم‌سلول می‌شوند. معاشرت این دو با یکدیگر بر هاشم تاثیر می گذارد و او را دگرگون می‌کند. پس از مدتی عبدالله اعدام و هاشم از زندان آزاد می شود. او به زادگاهش می رود و می‌بیند که برادرش «ابراهیم» توسط عوامل «بیوک‌خان» به دام اعتیاد افتاده است. او با تاثیرپذیری از عبدالله سعی در نجات خانواده ی خود دارد و همین امر او را دچار دردسرهای عظیمی می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم مزدوران

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

«هاشم» شکنجه‌گر ساواک با «عبدالله» که زندانی سیاسی است هم‌سلول می‌شوند. معاشرت این دو با یکدیگر بر هاشم تاثیر می گذارد و او را دگرگون می‌کند. پس از مدتی عبدالله اعدام و هاشم از زندان آزاد می شود. او به زادگاهش می رود و می‌بیند که برادرش «ابراهیم» توسط عوامل «بیوک‌خان» به دام اعتیاد افتاده است. او با تاثیرپذیری از عبدالله سعی در نجات خانواده ی خود دارد و همین امر او را دچار دردسرهای عظیمی می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مزدوران