بیوگرافی کامل محمدتقی شکرایی

متن کامل بیوگرافی محمدتقی شکرایی

«محمدتقی شکرایی» در آثاری همچون «هم نفس»، «جانی و تپل»، «غرور و تعصب»، «عنتر و منتر»، «دلقک»، «صدای صحرا»، «اخم نکن سرکار»، «دزد سوم»، «رفیق»، «غریبه و مه»، «ترکمن»، «موسرخه»، «ماجراجویان خشن»، «خروس»، «کاکاسیاه»، «مردها و نامردها»، «ناخدا»، «تیغ آفتاب»، «گرگ بیزار»، «نفرین»، «پدر که ناخلف افتد»، «شهر آفتاب»، «صمد و فولادزره دیو»، «مطرب»، «صبح روز چهارم»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «تنها مرد محله»، «تجاوز»، «لج و لج‌بازی» به عنوان «تهیه‌کننده»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدتقی شکرایی

«محمدتقی شکرایی» در آثاری همچون «هم نفس»، «جانی و تپل»، «غرور و تعصب»، «عنتر و منتر»، «دلقک»، «صدای صحرا»، «اخم نکن سرکار»، «دزد سوم»، «رفیق»، «غریبه و مه»، «ترکمن»، «موسرخه»، «ماجراجویان خشن»، «خروس»، «کاکاسیاه»، «مردها و نامردها»، «ناخدا»، «تیغ آفتاب»، «گرگ بیزار»، «نفرین»، «پدر که ناخلف افتد»، «شهر آفتاب»، «صمد و فولادزره دیو»، «مطرب»، «صبح روز چهارم»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «تنها مرد محله»، «تجاوز»، «لج و لج‌بازی» به عنوان «تهیه‌کننده»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدتقی شکرایی

آخرین مشارکت های کاربران