تاریخ اکران: 1355/05/06
کارگردان: عباس کسایی

«کریم»(بهمن مفید) و «مصیب»(حسین گیل) هردو به «عصمت»(شهناز تهرانی) علاقه‌ دارند. مادر عصمت دخترش را برای مصیب در نظر گرفته است اما مصیب در سفر به تهران با یک گروه قاچاقچی دستگیر شده و به زندان می‌افتد. کریم نیز با توطئه ی فردی متهم به قتل شده و او نیز روانه‌ی زندان می‌شود. عصمت بعد از مرگ مادرش توسط مرد کاباره‌داری به نام «قادر»(علی آزاد) اغفال می‌شود. کریم و مصیب از زندان آزاد می‌شوند و هردو به دنبال عصمت می‌روند. آن ها برای رویارویی با قادر با یکدیگر همراه می‌شوند و اتفاقاتی را رقم می‌زنند.

«کریم»(بهمن مفید) و «مصیب»(حسین گیل) هردو به «عصمت»(شهناز تهرانی) علاقه‌ دارند. مادر عصمت دخترش را برای مصیب در نظر گرفته است اما مصیب در سفر به تهران با یک گروه قاچاقچی دستگیر شده و به زندان می‌افتد. کریم نیز با توطئه ی فردی متهم به قتل شده و او نیز روانه‌ی زندان می‌شود. عصمت بعد از مرگ مادرش توسط مرد کاباره‌داری به نام «قادر»(علی آزاد) اغفال می‌شود. کریم و مصیب از زندان آزاد می‌شوند و هردو به دنبال عصمت می‌روند. آن ها برای رویارویی با قادر با یکدیگر همراه می‌شوند و اتفاقاتی را رقم می‌زنند.

سایر اطلاعات فیلم غرور و تعصب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

106 دقیقه

داستان

«کریم»(بهمن مفید) و «مصیب»(حسین گیل) هردو به «عصمت»(شهناز تهرانی) علاقه‌ دارند. مادر عصمت دخترش را برای مصیب در نظر گرفته است اما مصیب در سفر به تهران با یک گروه قاچاقچی دستگیر شده و به زندان می‌افتد. کریم نیز با توطئه ی فردی متهم به قتل شده و او نیز روانه‌ی زندان می‌شود. عصمت بعد از مرگ مادرش توسط مرد کاباره‌داری به نام «قادر»(علی آزاد) اغفال می‌شود. کریم و مصیب از زندان آزاد می‌شوند و هردو به دنبال عصمت می‌روند. آن ها برای رویارویی با قادر با یکدیگر همراه می‌شوند و اتفاقاتی را رقم می‌زنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل غرور و تعصب