عنتر و منتر (1355)

97 دقیقه
تاریخ اکران: 1355/02/17
کارگردان: امیر شروان

مردی لوطی منش که توسط سه نفر به شدت آسیب دیده در بستر مرگ درباره ی «رضا» پسرش حرف می زند. رضا پس از باخبر شدن از مرگ پدر به تهران می آید و متوجه می شود که وصیت نامه ی پدرش را ضاربان با خود برده اند. در وصیت نامه آدرس نقشه ی یک گنج نوشته شده است. رضا و ضاربان بالاخره محل گنج را پیدا می کنند و در آن جا با یک طناب دار مواجه می شوند.این طناب دار زندگی رضا را که مستاصل و درمانده شده است تغییر می دهد.

مردی لوطی منش که توسط سه نفر به شدت آسیب دیده در بستر مرگ درباره ی «رضا» پسرش حرف می زند. رضا پس از باخبر شدن از مرگ پدر به تهران می آید و متوجه می شود که وصیت نامه ی پدرش را ضاربان با خود برده اند. در وصیت نامه آدرس نقشه ی یک گنج نوشته شده است. رضا و ضاربان بالاخره محل گنج را پیدا می کنند و در آن جا با یک طناب دار مواجه می شوند.این طناب دار زندگی رضا را که مستاصل و درمانده شده است تغییر می دهد.

سایر اطلاعات فیلم عنتر و منتر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

مردی لوطی منش که توسط سه نفر به شدت آسیب دیده در بستر مرگ درباره ی «رضا» پسرش حرف می زند. رضا پس از باخبر شدن از مرگ پدر به تهران می آید و متوجه می شود که وصیت نامه ی پدرش را ضاربان با خود برده اند. در وصیت نامه آدرس نقشه ی یک گنج نوشته شده است. رضا و ضاربان بالاخره محل گنج را پیدا می کنند و در آن جا با یک طناب دار مواجه می شوند.این طناب دار زندگی رضا را که مستاصل و درمانده شده است تغییر می دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عنتر و منتر