بیوگرافی کامل صابر میرمحمدی‌آذر

متن کامل بیوگرافی صابر میرمحمدی‌آذر

«صابر میرمحمدی‌آذر» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صابر میرمحمدی‌آذر

«صابر میرمحمدی‌آذر» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی صابر میرمحمدی‌آذر

(+ اضافه کردن اثر به سوابق صابر میرمحمدی‌آذر)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صابر میرمحمدی‌آذر

آخرین مشارکت های کاربران