بیوگرافی کامل سرور نجات‌الهی

متن کامل بیوگرافی سرور نجات‌الهی

«سرور نجات‌الهی» در آثاری همچون «سیرک بزرگ»، «بیداران»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «سرزمین آرزوها»، «بوعلی سینا»، «جمیل»، «ماموریت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سرور نجات‌الهی

«سرور نجات‌الهی» در آثاری همچون «سیرک بزرگ»، «بیداران»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «سرزمین آرزوها»، «بوعلی سینا»، «جمیل»، «ماموریت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سرور نجات‌الهی

آخرین مشارکت های کاربران