تاریخ اکران: 1367/11/19
کارگردان: احمد بخشی

جمیل (حسین گیل) کارگر بارانداز به همراه خانواده‌اش در خانه‌ای دانگی زندگی می‌کند. پدر جمیل در خانه‌ی اسمیت، که رئیس شرکت حمل و نقل ایران انگلیس است، و قاچاق اسلحه می‌کند به کار مشغول است. این در حالی‌ست که جمیل سعی دارد پدرش را از ادامه‌ی کار در خانه‌ی اسمیت باز دارد.

جمیل (حسین گیل) کارگر بارانداز به همراه خانواده‌اش در خانه‌ای دانگی زندگی می‌کند. پدر جمیل در خانه‌ی اسمیت، که رئیس شرکت حمل و نقل ایران انگلیس است، و قاچاق اسلحه می‌کند به کار مشغول است. این در حالی‌ست که جمیل سعی دارد پدرش را از ادامه‌ی کار در خانه‌ی اسمیت باز دارد.

سایر اطلاعات فیلم جمیل

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

جمیل (حسین گیل) کارگر بارانداز به همراه خانواده‌اش در خانه‌ای دانگی زندگی می‌کند. پدر جمیل در خانه‌ی اسمیت، که رئیس شرکت حمل و نقل ایران انگلیس است، و قاچاق اسلحه می‌کند به کار مشغول است. این در حالی‌ست که جمیل سعی دارد پدرش را از ادامه‌ی کار در خانه‌ی اسمیت باز دارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جمیل