بیوگرافی کامل مهسا نوعی

متن کامل بیوگرافی مهسا نوعی

«مهسا نوعی» در آثاری همچون «فصل فراموشی فریبا»، «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهسا نوعی

«مهسا نوعی» در آثاری همچون «فصل فراموشی فریبا»، «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1392
6.9
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهسا نوعی