بیوگرافی کامل تورج فرامرزیان

متن کامل بیوگرافی تورج فرامرزیان

«تورج فرامرزیان» در آثاری همچون «حوالی پاییز»، «شب لرزه»، «دیوار شیشه‌ای»، «معمای شاه»، «رستاخیز»، «کلاه پهلوی»، «میگرن»، «چهره به چهره»، «نیلوفر»، «پرچم های قلعه کاوه»، «پاپیتال»، «راه شب»، «مختارنامه»، «دوئل»، «ارتفاع پست»، «تیک»، «مسافر ری»، «دارا و ندار»، «عروس آتش»، «روز واقعه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی تورج فرامرزیان

«تورج فرامرزیان» در آثاری همچون «حوالی پاییز»، «شب لرزه»، «دیوار شیشه‌ای»، «معمای شاه»، «رستاخیز»، «کلاه پهلوی»، «میگرن»، «چهره به چهره»، «نیلوفر»، «پرچم های قلعه کاوه»، «پاپیتال»، «راه شب»، «مختارنامه»، «دوئل»، «ارتفاع پست»، «تیک»، «مسافر ری»، «دارا و ندار»، «عروس آتش»، «روز واقعه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های تورج فرامرزیان

آخرین مشارکت های کاربران