تاریخ اکران: 1380/08/02
سوپر استارها: اکبر عبدی

در یک دبستان پسرانه بین دو گروه از دانش‌آموزان برای تصاحب دوچرخه‌ای که جایزه امتحانات است، درگیری به وجود می‌آید. در نهایت گروه سهراب (هیل پیغمبری) موفق می‌شود که دو چرخه را تصاحب کنند. گروه مصیب (محمدامین ذاکر‌زاده) نیز درصدد انتقام برمی‌آیند. این در حالی‌ست که یکی از دانش‌آموزان به نام سعید (سبحان باقرزاده) دچار ناراحتی قلبی می‌شود و فراش مدرسه (اکبر عبدی) و بچه‌ها درصدد کمک به او هستد.

در یک دبستان پسرانه بین دو گروه از دانش‌آموزان برای تصاحب دوچرخه‌ای که جایزه امتحانات است، درگیری به وجود می‌آید. در نهایت گروه سهراب (هیل پیغمبری) موفق می‌شود که دو چرخه را تصاحب کنند. گروه مصیب (محمدامین ذاکر‌زاده) نیز درصدد انتقام برمی‌آیند. این در حالی‌ست که یکی از دانش‌آموزان به نام سعید (سبحان باقرزاده) دچار ناراحتی قلبی می‌شود و فراش مدرسه (اکبر عبدی) و بچه‌ها درصدد کمک به او هستد.

سایر اطلاعات فیلم دارا و ندار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

77 دقیقه

داستان

در یک دبستان پسرانه بین دو گروه از دانش‌آموزان برای تصاحب دوچرخه‌ای که جایزه امتحانات است، درگیری به وجود می‌آید. در نهایت گروه سهراب (هیل پیغمبری) موفق می‌شود که دو چرخه را تصاحب کنند. گروه مصیب (محمدامین ذاکر‌زاده) نیز درصدد انتقام برمی‌آیند. این در حالی‌ست که یکی از دانش‌آموزان به نام سعید (سبحان باقرزاده) دچار ناراحتی قلبی می‌شود و فراش مدرسه (اکبر عبدی) و بچه‌ها درصدد کمک به او هستد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دارا و ندار