بیوگرافی کامل میترا کریم‌خانی

متن کامل بیوگرافی میترا کریم‌خانی

«میترا کریم‌خانی» در آثاری همچون «شرایط عینی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میترا کریم‌خانی

«میترا کریم‌خانی» در آثاری همچون «شرایط عینی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میترا کریم‌خانی

آخرین مشارکت های کاربران