شرایط عینی (1367)

97 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1367/08/04
کارگردان: احمدرضا گرشاسبی

مهندس انصاری (حبیب دهقان‌نسب) که سرپرستی کارهای ساختمانی یک سد را به عهده دارد، مورد تهدید یک گروه مسلح قرار می‌گیرد. اعضای گروه از او می‌خواهند که کار سدسازی را متوقف کند. اما در پی بی‌اعتناییِ مهندس انصاری به درخواست وارد شده، ماجراها به صورتی دیگر رقم می‌خورد.

مهندس انصاری (حبیب دهقان‌نسب) که سرپرستی کارهای ساختمانی یک سد را به عهده دارد، مورد تهدید یک گروه مسلح قرار می‌گیرد. اعضای گروه از او می‌خواهند که کار سدسازی را متوقف کند. اما در پی بی‌اعتناییِ مهندس انصاری به درخواست وارد شده، ماجراها به صورتی دیگر رقم می‌خورد.

سایر اطلاعات فیلم شرایط عینی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

مهندس انصاری (حبیب دهقان‌نسب) که سرپرستی کارهای ساختمانی یک سد را به عهده دارد، مورد تهدید یک گروه مسلح قرار می‌گیرد. اعضای گروه از او می‌خواهند که کار سدسازی را متوقف کند. اما در پی بی‌اعتناییِ مهندس انصاری به درخواست وارد شده، ماجراها به صورتی دیگر رقم می‌خورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شرایط عینی