بیوگرافی کامل منصور کوشان

متن کامل بیوگرافی منصور کوشان

«منصور کوشان» در آثاری همچون «شازده احتجاب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منصور کوشان

«منصور کوشان» در آثاری همچون «شازده احتجاب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1353
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصور کوشان

آخرین مشارکت های کاربران