بیوگرافی کامل امیرعلی طالقانی

متن کامل بیوگرافی امیرعلی طالقانی

«امیرعلی طالقانی» در آثاری همچون «آبنبات چوبی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرعلی طالقانی

«امیرعلی طالقانی» در آثاری همچون «آبنبات چوبی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرعلی طالقانی

آخرین مشارکت های کاربران