بیوگرافی کامل آرزو اشراقی

متن کامل بیوگرافی آرزو اشراقی

«آرزو اشراقی» در آثاری همچون «به وقت شام»، «یک کامیون غروب»، «امکان مینا» به عنوان «گرافیست صحنه»، «بازیگر»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرزو اشراقی

«آرزو اشراقی» در آثاری همچون «به وقت شام»، «یک کامیون غروب»، «امکان مینا» به عنوان «گرافیست صحنه»، «بازیگر»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرزو اشراقی

آخرین مشارکت های کاربران