بیوگرافی کامل ستاره زاهدیان

متن کامل بیوگرافی ستاره زاهدیان

«ستاره زاهدیان» در آثاری همچون «نهنگ عنبر»، «سفر زمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ستاره زاهدیان

«ستاره زاهدیان» در آثاری همچون «نهنگ عنبر»، «سفر زمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
0.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ستاره زاهدیان

آخرین مشارکت های کاربران