بیوگرافی کامل عبدالرحیم صاحب‌الفصول

متن کامل بیوگرافی عبدالرحیم صاحب‌الفصول

«عبدالرحیم صاحب‌الفصول» در آثاری همچون «لاتاری»، «ایستاده در غبار»، «ماجرای نیمروز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالرحیم صاحب‌الفصول

«عبدالرحیم صاحب‌الفصول» در آثاری همچون «لاتاری»، «ایستاده در غبار»، «ماجرای نیمروز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان» حضور داشته است.

فیلموگرافی عبدالرحیم صاحب‌الفصول

(+ اضافه کردن اثر به سوابق عبدالرحیم صاحب‌الفصول)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
8.4
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
8.4
1396
7.1
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالرحیم صاحب‌الفصول

آخرین مشارکت های کاربران