بیوگرافی کامل نسیم مرعشی

متن کامل بیوگرافی نسیم مرعشی

«نسیم مرعشی» در آثاری همچون «بهمن»، «متهمین دایره بیستم» به عنوان «نویسنده فیلمنامه»، «محقق»، «نویسنده گفتار متن» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نسیم مرعشی

«نسیم مرعشی» در آثاری همچون «بهمن»، «متهمین دایره بیستم» به عنوان «نویسنده فیلمنامه»، «محقق»، «نویسنده گفتار متن» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
آماده اکران
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
آماده اکران
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نسیم مرعشی