بیوگرافی کامل مهدی احمدپور

متن کامل بیوگرافی مهدی احمدپور

«مهدی احمدپور» در آثاری همچون «لاتاری»، «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی احمدپور

«مهدی احمدپور» در آثاری همچون «لاتاری»، «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
8.4
1396
6.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی احمدپور

آخرین مشارکت های کاربران