بیوگرافی کامل ماشاالله ملکی

متن کامل بیوگرافی ماشاالله ملکی

«ماشاالله ملکی» در آثاری همچون «انزوا»، «عادت نمی‌کنیم»، «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «شیفت شب»، «قصه پریا»، «هم خانه»، «پریدخت»، «چه کسی امیر را کشت»، «پیشنهاد 50 میلیونی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ماشاالله ملکی

«ماشاالله ملکی» در آثاری همچون «انزوا»، «عادت نمی‌کنیم»، «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «شیفت شب»، «قصه پریا»، «هم خانه»، «پریدخت»، «چه کسی امیر را کشت»، «پیشنهاد 50 میلیونی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ماشاالله ملکی

آخرین مشارکت های کاربران