بیوگرافی کامل شهرام میراب‌اقدم

متن کامل بیوگرافی شهرام میراب‌اقدم

«شهرام میراب‌اقدم» در آثاری همچون «الو... رضا»، «وادی خاموشان»، «آرامستان»، «برد برد» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرام میراب‌اقدم

«شهرام میراب‌اقدم» در آثاری همچون «الو... رضا»، «وادی خاموشان»، «آرامستان»، «برد برد» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

جوایز شهرام میراب‌اقدم
جوایز شهرام میراب‌اقدم
جوایز شهرام میراب‌اقدم
شهرام میراب‌اقدم در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
آماده اکران
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرام میراب‌اقدم

آخرین مشارکت های کاربران