بیوگرافی کامل انجمن سینمای جوانان تهران

متن کامل بیوگرافی انجمن سینمای جوانان تهران

«انجمن سینمای جوانان تهران» در آثاری همچون «فراموشی»، «S»، «تشریح»، «گسل»، «پیژامه راه‌راه پدر در باد»، «تناوب»، «#ساعت_چهار»، «ساین اوت»، «ماجرای یک شب بارانی»، «124»، «ساعت دوازده برای مردن دیر است»، «لچک»، «شهر خوب»، «ابرهای کلاله‌ای»، «از طرف آنها»، «واکسینما»، «روتوش» به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی انجمن سینمای جوانان تهران

«انجمن سینمای جوانان تهران» در آثاری همچون «فراموشی»، «S»، «تشریح»، «گسل»، «پیژامه راه‌راه پدر در باد»، «تناوب»، «#ساعت_چهار»، «ساین اوت»، «ماجرای یک شب بارانی»، «124»، «ساعت دوازده برای مردن دیر است»، «لچک»، «شهر خوب»، «ابرهای کلاله‌ای»، «از طرف آنها»، «واکسینما»، «روتوش» به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح» حضور داشته است.

جوایز انجمن سینمای جوانان تهران
جوایز انجمن سینمای جوانان تهران
جوایز انجمن سینمای جوانان تهران
انجمن سینمای جوانان تهران در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

فیلموگرافی انجمن سینمای جوانان تهران

(+ اضافه کردن اثر به سوابق انجمن سینمای جوانان تهران)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
0.0
آماده اکران
0.0
آماده اکران
0.0
آماده اکران
0.0
آماده اکران
0.0
1396
0.0
1395
7.0
1395
0.0
1393
0.0
1393
0.0
1393
0.0
1392
0.0
1392
0.0
1391
0.0
1391
0.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های انجمن سینمای جوانان تهران