بیوگرافی کامل امین پلنگی

متن کامل بیوگرافی امین پلنگی

«امین پلنگی» در آثاری همچون «ازدواج با عشق در کابل» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امین پلنگی

«امین پلنگی» در آثاری همچون «ازدواج با عشق در کابل» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر فیلمبرداری» حضور داشته است.

جوایز امین پلنگی
جوایز امین پلنگی
جوایز امین پلنگی
امین پلنگی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امین پلنگی

آخرین مشارکت های کاربران