بیوگرافی کامل مجید فیلی

متن کامل بیوگرافی مجید فیلی

«مجید فیلی» در آثاری همچون «فرزند زمین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید فیلی

«مجید فیلی» در آثاری همچون «فرزند زمین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید فیلی