بیوگرافی کامل حسین شریفی

متن کامل بیوگرافی حسین شریفی

«حسین شریفی» در آثاری همچون «23 نفر»، «بیست و یک روز بعد»، «مستانه»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «پل چوبی»، «فیتیله و ماه پیشونی»، «طهران تهران»، «دل خون»، «ماه و خورشید»، «سوفی و دیوانه»، «خماری»، «خورشید نیمه‌شب»، «مجرد 40 ساله»، «شهرزاد»، «آقای الف»، «رژیم طلایی»، «خالتور»، «مادر»، «آس و پاس»، «طعمه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صدابردار»، «دستیار تدارکات»، «دستیار صدا»، «تامین خودرو»، «دستیار تهیه»، «گروه صدا»، «امور مالی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین شریفی

«حسین شریفی» در آثاری همچون «23 نفر»، «بیست و یک روز بعد»، «مستانه»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «پل چوبی»، «فیتیله و ماه پیشونی»، «طهران تهران»، «دل خون»، «ماه و خورشید»، «سوفی و دیوانه»، «خماری»، «خورشید نیمه‌شب»، «مجرد 40 ساله»، «شهرزاد»، «آقای الف»، «رژیم طلایی»، «خالتور»، «مادر»، «آس و پاس»، «طعمه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صدابردار»، «دستیار تدارکات»، «دستیار صدا»، «تامین خودرو»، «دستیار تهیه»، «گروه صدا»، «امور مالی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1397
6.9
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1393
5.7
1390
6.8
1390
7.1
1390
5.3
1388
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
7.0
1394
5.7
1394
6.8
1393
7.1
1393
7.0
1391
6.8
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین شریفی