بیوگرافی کامل هادی آقابزرگی

متن کامل بیوگرافی هادی آقابزرگی

«هادی آقابزرگی» در آثاری همچون «دو ماه شمسی»، «ساعت شش»، «عکاسخانه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هادی آقابزرگی

«هادی آقابزرگی» در آثاری همچون «دو ماه شمسی»، «ساعت شش»، «عکاسخانه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
0.0
1394
0.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هادی آقابزرگی

آخرین مشارکت های کاربران