بیوگرافی کامل محمدصالح قطمیری

متن کامل بیوگرافی محمدصالح قطمیری

«محمدصالح قطمیری» در آثاری همچون «نشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدصالح قطمیری

«محمدصالح قطمیری» در آثاری همچون «نشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدصالح قطمیری

آخرین مشارکت های کاربران