بیوگرافی کامل سجاد محمدزاده

متن کامل بیوگرافی سجاد محمدزاده

«سجاد محمدزاده» در آثاری همچون «23 نفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سجاد محمدزاده

«سجاد محمدزاده» در آثاری همچون «23 نفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1397
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سجاد محمدزاده

آخرین مشارکت های کاربران