بیوگرافی کامل امیرعباس صفاری

متن کامل بیوگرافی امیرعباس صفاری

«امیرعباس صفاری» در آثاری همچون «23 نفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرعباس صفاری

«امیرعباس صفاری» در آثاری همچون «23 نفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1397
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرعباس صفاری

آخرین مشارکت های کاربران