بیوگرافی کامل ولی جامه‌بزرگ

متن کامل بیوگرافی ولی جامه‌بزرگ

«ولی جامه‌بزرگ» در آثاری همچون «کما»، «جوجه اردک من»، «عطش»، «ساقی»، «آواز قو»، «شبیخون»، «بیگانگان»، «رز زرد»، «تارزن و تارزان»، «شب‌های تهران»، «آب و آتش» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ولی جامه‌بزرگ

«ولی جامه‌بزرگ» در آثاری همچون «کما»، «جوجه اردک من»، «عطش»، «ساقی»، «آواز قو»، «شبیخون»، «بیگانگان»، «رز زرد»، «تارزن و تارزان»، «شب‌های تهران»، «آب و آتش» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1382
7.0
1381
5.0
1381
7.0
1380
6.8
1379
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
6.8
1382
7.0
1381
7.0
1380
7.0
1380
7.0
1379
7.0
1379
0.0
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ولی جامه‌بزرگ

آخرین مشارکت های کاربران