بیوگرافی کامل فواد عباچی

متن کامل بیوگرافی فواد عباچی

«فواد عباچی» در آثاری همچون «شرقی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فواد عباچی

«فواد عباچی» در آثاری همچون «شرقی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فواد عباچی